Գործնական աշխատանք

1.Բառերի ընդհանուր մասերի (արմատները) գտի՛ր, դրանց ուղիղ ձևերը գրիր և տրված բառերը բացատրիր:

Օրինակ՝ բարեսիրտ, բարեկամ,  բարեսեր, բարետես: Արմատն  է՝ բարի:

Բարեսիրտ — բարի սիրտ ունեցող: Արմատ = բարի

Բարեկամ — բարին կամեցող:

Բարեսեր — բարին (բարի բան) սիրող:

Բարետես — բարի (գեղեցիկ) տեսք ունեցող:շ

ա) Կտցաձև — կտուցի նման
Կտցահարել — կտուցով խփել
Կտցաչափ — կտուցի չափ

բ) Ուղղագրություն — ճիշտ գրելաձև
Ուղղագիծ — ուղիղ գիծ
Ուղղամիտ — ճիշտ մտածող
Ուղղություն — գործողության ճանապարհ

գ) Ուղեկից — ուղեկցող
Ուղևոր — ճամփորդ

2.  Բառակապակցություննե՛ր կազմիր՝ հարցում արտահայտող բառի փոխարեն տրված գոյականները կամ  նրանցով կազմված բառակապակցությունները  գրելով:

Պառկել ո՞րտեղ:Պառկել Ծովափում
Պառկել մահճակալին
Պառկել անդունդի եզրին
Պառկել գետի ափին
Պառկել անտառի բացատին
Պառկել անկողնում
Պառկել հիվանդանոցում

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s