Անկյուններ

 Մեկ  կետից  դուրս եկող 2 ճառագայթներով կազմված պատկերը կոչվում է  անկյուն։  

Անկյուն  կազմող ճառագայթները կոչվում են անկյան կողմեր, իսկ այն կետը,  որից   նրանք   դուրս են գալիս, կոչվում է  անկյան գագաթ։ 

Որպես   անկյունների չափման   միավոր   վերցվում է աստիճանը (𝟏𝟎)։ 

Անկյունաչափ.jpgԱնկյուններ կառուցելու  և  չափելու համար  օգտագործում ենք  փոխադրիչը՝ 

Անկյունները   լինում  են՝   ուղիղ, սուր, փռված ու բութ ։ 

B-ն  ուղիղ  անկյուն է։ 

Սուր  անկյունը   փոքր  է ուղիղ  անկյունից։ 

  A-ն  սուր  անկյուն է,   A<𝟗𝟎0 

Ուղիղ  անկյունից  փոքր  անկյունը  կոչվում  է   սուր  անկյուն։ 

Այն անկյունը, որի կողմերը կազմում են մեկ ուղիղ, կոչվում է փռված  անկյուն։   Փռված  անկյունը  1800    է։ 
 
 
D-ն փռված  անկյուն է,       ﮮD=1800    
 
 

Բութ  անկյունը  մեծ  է  ուղիղ  անկյունից  ու   փոքր  է  փռված անկյունից։ 

C-ն   բութ  անկյուն է,  𝟗𝟎𝟎C<1800   

Այն ուղիղները, որոնց հատումից ստացվող անկյուններն ուղիղ են, կոչվում են  ուղղահայաց ուղիղներ։ 

Անկյունների առավել ճշգրիտ չափումների համար օգտագործում են աստիճանի մասերը՝ 

րոպե   << ՛>>  և  վայրկյան  << ՛՛ >> ։ 
 
10=60՛ 

1՛=60՛՛ 

10=3600՛՛ 

Առաջադրանքներ 
 

 • Ի՞նչ  է  անկյունը։  

Մեկ  կետից  դուրս եկող 2 ճառագայթներով կազմված պատկերը կոչվում է  անկյուն։ 

 • Ո՞րն է անկյունների չափման միավորը։ 

Աստիճանը 

 • Քանի՞ աստիճան  է  ուղիղ անկյունը։ 

900 

 • Քանի՞ աստիճան է փռված  անկյունը։ 

1800 

 • Ինչպիսի՞ անկյունն է կոչվում սուր անկյուն։ 

1 — ից 890 

 • Ինչպիսի՞ անկյունն է կոչվում բութ  անկյուն։ 

90 — ից բարձր անկյուները կոչվում են բութ: 

 • Ո՞ր ուղիղներն են կոչվում ուղղահայաց ուղիղներ։ 

900 

 • Ինչպիսի՞   անկյուններ են  350, 890, 900, 1150, 180, 750, 450,600, 130 անկյունները։ 

350 — սուր 

890 — սուր 

900 — ուղիղ 

This image has an empty alt attribute; its file name is capture-11.png

1150 — բութ 

180 — սուր 

750 — սուր 

450 — սուր 

600 — սուր 

1300 — բութ 

 • Ինչպիսի՞ անկյուններ են 1200 , 1800, 900 , 1150 , 45, 750 , 600  անկյունները։ 

1200 — բութ 

1800 — փռված 

This image has an empty alt attribute; its file name is capture-8.png

900 — ուղիղ 

This image has an empty alt attribute; its file name is capture-11.png

 1150 — բութ 

This image has an empty alt attribute; its file name is capture-14.png

 450 — սուր 

This image has an empty alt attribute; its file name is capture-17.png

 750 — սուր 

This image has an empty alt attribute; its file name is capture-16.png

 600 — սուր 

This image has an empty alt attribute; its file name is capture-18.png
 • Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե ուղիղ անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք  երկու հավասար մասի։ 

450 

This image has an empty alt attribute; its file name is capture-17.png
 • Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե փռված  անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք  երկու հավասար մասի։ 

2 Ուղիղ անկյուն 900 

This image has an empty alt attribute; its file name is capture-11.png
 • Քանի՞ անկյուն կաստացվի երկու ուղիղների հատումից։ 

4 անկյուն 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s