Պարզ թվեր, ընդանուր պարզ թվերի արտադրիչները

Թվերը  վերլուծեք  պարզ արտադրիչների։ 

Օրինակ՝ 22=2*11 

 • 16 = 2 x 2 x 2 x 2 
 • 28 = 2 x 2 x 7 
 • 36 = 3 x 2 x 3 x 2 
 • 12 = 3 x 2 x 2 
 • 18 = 3 x 2 x 3 
 • 45 = 3 x 3 x 5 
 • 64 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 
 • 80 = 2 x 2 x 2 x 2 x 5  

6=2‧3,      10=2‧5,   2-ը կոչվում է  6 և 10 թվերի ընդհանուր  պարզ արտադրիչ։ 
 
Այն բնական թվերը, որոնք ընդհանուր պարզ արտադրիչներ չունեն, կոչվում են փոխադարձաբար պարզ թվեր։ 

Փոխադարձաբար պարզ են այն թվերը, որոնց ընդհանուր բաժանարարը միայն 1-ն է։ 

Օրինակ՝ 5 և 7 թվերը փոխադարձաբար պարզ թվեր են։ 

2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ընդհանուր  պարզ արտադրիչները: 
Օրինակ՝ 6=2‧3,      10=2‧5,   2-ը կոչվում է  6 և 10 թվերի ընդհանուր  պարզ արտադրիչ։ 

 • 25 և 35 

25 = 5 x 5 

35 = 7 x 5 

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ` 5 

 • 40 և 28 

40 = 2 x 2 x 2 x 5 

28 = 2 x 2 x 7 

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`2,2 

 • 36 և 18 

36 = 3 x 2 x 3 x 2 

18 = 3 x 2 x 3 

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`3, 3, 2 

 • 45 և 10 

45 = 3 x 3 x 5 

10 = 5 x 2 

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`5 

 • 15 և 25 

15 = 3 x 5 

25 = 5 x 5 

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`5 

 • 26 և 12 

12 = 3 x 2 x 2 

26 = 2 x 13 

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`2 

 • 40 և 35 

40 = 2 x 2 x 2 x 5 

35 = 7 x 5 

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`5 

 • 60 և 25 

25 = 5 x 5 

60 = 2 x 3 x 2 x 5 

ընդհանուր  պարզ արտադրիչ`5 
 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s