Ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերես

1․Գործնական աշխատանք։

Գունավոր ստվարաթղթից պատրաստեք ուղղանկյունանիստ, առանձին պատրաստեք նաև նրա փռվածքը։

Քանոնով չափեք պատրաստած ուղղանկյունանիստի երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը։ Հաշվեք պատրաստած ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը։

2․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝ 5 դմ, 7 դմ,  8 դմ։
7 x 8 = 56

5 x 8 = 40

5 x 7 = 35

(35 + 40 + 56) x 2 = 262 դմ քառ.

3․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝ 6 սմ,  12 սմ, 10 սմ։

10 x 12 = 120

6 x 12 = 72

6 x 10 = 60

(120 + 72 + 60) x 2 = 252 սմ քառ

2․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝ 3 սմ, 5 սմ,  10 սմ։

5 x 10 = 50

3 x 10 = 30

3 x 5 = 15

(50 + 30 + 15) x 2 = 190 սմ քառ.

4․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ,  12 սմ, 10 սմ։

11 x 12 = 132

10 x 12 = 120

11 x 10 = 110

(132 + 120 + 110) x 2 = 362 սմ քառ.

5․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝         

 3 դմ,  20 սմ, 10 սմ։

20 x 10 = 200

3 x 20 = 60

3 x 10 = 30

(200 + 60 + 30) x 2 = 700 սմ քառ.

6․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ, 12 սմ, 14 սմ։

12 x 14 = 168

11 x 14 = 154

11 x 12 = 132

(168 + 154 + 132) x 2 = 908 սմ քառ.

Հաշվել եմ ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝ 6 սմ,  4 սմ, 6 սմ։

Նրա ծավալը՝ 6 x 6 x 4 = 144 սմ խոր.

Նրա մակերեվույթի մակերեսը՝

6 x 6 = 36

4 x 6 = 24

4 x 6 = 24

(36 + 24 + 24) x 2 = 168 սմ քառ.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s