Բաժանման օրենք

Եթե  երկու բնական թվերից  յուրաքանչյուրը  բաժանվում  է  մի բնական թվի, ապա նրանց  գումարը նույնպես բաժանվում է այդ թվին, և ստացված քանորդը հավասար է գումարելիների  բաժանումից   ստացվող           քանորդների  գումարին։

Օրինակ՝

18 և 24 թվերից  յուրաքանչյուրը  բաժանվում  է 6-ի․

18։6=3

24:6=4,    ուստի 6-ի բաժանվում է նրանց գումարը՝ 18+24=42-ը․

42:6=7, ընդ որում 7=3+4

(18+24):6=3+4=7

  • Եթե երկու բնական թվերից որևէ մեկը, ենթադրենք՝ առաջինը, բաժանվում է մի ուրիշ բնական թվի, ապա նրանցարտադրյալը  նույնպես  կբաժանվի այդ թվին, ընդ որում այդբաժանմանքանորդըհավասարկլինի առաջինթվի բաժանումից ստցվող քանորդի և երկրորդ թվի արտադրյալին։

Օրինակ՝     Դիտարկենք 15 և 8 թվերը, 15։5=3, ուստի  5-ի կբաժանվի  նաև   այդ   թվերի      արտադրյալը՝    15·8=120 թիվը՝

120:5=24,   ընդ որում ՝ 24=3·8

(15·8):5=3·8=24

Առաջադրանքներ՝

  1. Օգտագործելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվե՛ք
    առավել հարմար եղանակով․

Օրինակ՝  (18+24):6=3+4=7, ( 18։6=3, 24:6=4)

(21+28):7 = 3 + 4 = 7, 21 : 7 = 3, 28 : 7 = 4

(50+125):25 = 2+5=7

50:25=

 (24+80):4 = 24 : 4 = 6 80 : 4 = 20 20 + 6 = 26

(16+24):4 = 16 : 4 = 4 24 : 4 = 6 4 + 6 = 10

(12+18):3 = 12 : 3 = 4 18 : 3 = 6 6 + 4 = 10

2. Օգտագործելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվե՛ք
առավել հարմար եղանակով․

Օրինակ՝ (15·8):5=3·8=24, (15:5=3, 3·8=24)

(288·78):16 =(288 : 16) x 78 = 18 x 78 = 1404

(135·16):15 = (135 : 15) x 16 = 144

(35·22):11 =(22 : 11) x 35 = 70

(6·35):5=(35 : 5) x 6 = 42

(24·130):6=(24 : 6) x 130 = 520

(42·12):7 = (42 : 7) x 12 = 72

(50·8):25 = (50 : 25) x 8 = 16

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s