Տնային աշխատանք

  • Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․ 

Օրինակներ՝ 

 19‧(7+8)=19‧7+19‧8=133+152=285 

(37+55)‧24= 37 x 24 + 55 x 24 = 2208 

(65-14)‧12= 65 x 12 – 12 x 14 = 612 

Հարցերի քննարկում 

Մտքի վարժանք(բանավոր հաշվարկներ) 

Թեմա՝ Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ։ 

  • Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․ 

Օրինակներ՝ 

194‧40+194‧50+194‧10=194‧(40+50+10)=194‧100=19400 

201·25+201·12+201·33 = 201x(25 + 12 + 33) = 1470 

31·15+31·55+31·50 = 31 x (15 + 55 + 50) = 3720 

14·23-14·3-14·9 (23 – 14 – 9) x 14 = 0 

36·105+36·15+36·55 (105 + 15 + 55) x 36 = 6300 

16·205-16·55-16·25 (205 – 55 – 25) x 16 = 4560 

  • Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․ 

Օրինակներ՝ 

 19‧(7+8)=19‧7+19‧8=133+152=285 

(37+55)‧24=24 x 37 + 24 x 55 = 2208 

(65-14)‧12= 65 x 12 + 12 x 14 = 612 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s