Տնայի Աշխատանք

Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ 

Որևէ   թիվ   երկու   թվերի   գումարով   բազմապատկելու  արդյունքը կարելի  է   ստանալ՝    թիվը   բազմապատկելով   յուրաքանչյուր գումարելիով   և   ստացված  թվերը   գումարելով   իրար։   

Այս  օրենքը կոչվում է  բազմապատկման բաշխական օրենք   գումարման նկատմամբ ։ 

Օրինակ՝ 19‧(7+8)=19‧7+19‧8=133+152=285  

Օրինակ՝ 194‧40+194‧60=194‧(40+60)=194‧100=19400  

Առաջադրանքներ  

1. Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․  

Օրինակներ՝ 

 194‧40+194‧60=194‧(40+60)=194‧100=19400  

164‧80-164‧30=164‧(80-30)=164‧50=8200  

132‧70+70‧68 =(132+68)x70= 14000 

973‧37-27‧37 = (973-27)x37 = 35002 

388‧99+12‧99 = (388 +12) x 90 = 36000 

462·120-462·70 =(120 — 70) x 462 = 23100 

2. Հաշվե՛ք    առավել   հարմար եղանակով․  

Օրինակներ՝  

194‧40+194‧50+194‧10=194‧(40+50+10)=194‧100=19400  

164‧80-164‧20-164‧10=164‧(80-20-10)=164‧50=8200  

251·256+251·122+251·34 = (256 – 122 – 34) x 251 = 251000 

361·145+361·53+361·52 = (145 + 53 + 52) x 361 = 90250 

164·243-164·53-164·9 = (243 – 53 – 9) x 164 = 29684 

4. Ստուգեք բաշխական օրենքի ճիշտ լինելը՝  

 18‧(7+5)=18‧7+18‧5  

15‧(18-9)=15‧18-15‧9  

5. Գտնել արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․  

Օրինակներ՝ 

 19‧(7+8)=19‧7+19‧8=133+152=285  

17‧(9-4)=17‧9-17‧4=153-68=85  

60‧(9+6)=  60×9 + 60×6 

(37+5)‧20= 20×37 + 20×5 

(10-3)‧11= 11 x 10 + 11 x 3 

(11-9)‧12= 11 x 12 + 9 x12 

Խնդիրներ  

 5. Ջրավազանի մեջ մտնում է 2 խողովակ։ Առաջինով մեկ ժամում լցվում է 120 լ ջուր, երկրորդով՝ 140 լ ։ Եթե միաժամանակ բացվեն երկու խոովակների ծորակները, ապա 5 ժամում որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը։ 

Լուծում 

120 x 5 = 600 

140 x 5 = 700 

700 + 600 = 1300 լիտր 

 6. Ջրավազանի մեջ մտնում է 2 խողովակ։ Առաջինով մեկ ժամում լցվում է 220 լ ջուր, երկրորդով՝ լցվում է 170 լ ։ Եթե միաժամանակ բացվեն երկու խողովակների ծորակները, ապա 4 ժամում որքա՞ն լիտր ջուր կլցվի ջրավազանը։  

220 x 4 = 880 

170 x 4 = 680 

7. Ջրավազանի մեջ մտնում է 2 խողովակ։ Առաջինով 3 ժամում լցվում է 360 լ ջուր, երկրորդով՝ լցվում է 180 լ ։ Եթե միաժամանակ բացվեն երկու խոովակների ծորակները, ապա 4 ժամում որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը։  

360 x 4 = 1440 

180 x 4 = 720 

1440 + 720 = 2160 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s