Մաթեմատիկա Տնային աշխատանք

Գումարման տեղափոխական օրենքը՝  

Գումարելիների տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվում։  

Օրինակներ՝ 

 3+8=8+3=11  

118+250+82=118+82+250=200+250=450։ 

 Գումարման զուգորդական օրենքը՝  

Եթե երկու թվերի գումարին գումարվում է երրորդ թիվը, արդյունքը հավասար կլինի այն թվին, որը ստացվում է, եթե առաջին թվին գումարվում է երկրորդ և երրորդ թվերի գումարը։ 

 Օրինակ՝ (39+13)+87=39+(13+87)=139  

Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝  

Արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում։  

Օրինակ՝ 87‧33=33‧87=2871  

Բազմապատկման զուգորդական օրենքը՝  

Երկու թվերի արտադրյալը երրորդ թվով բազմապատկելու արդյունքը կարելի է ստանալ՝ առաջին թիվը երկրորդ և երրորդ թվերի արտադրյալով բազմապատկելով։  

Օրինակ՝ (27‧5)‧6=27‧(5 ‧6)=810  

Առաջադրանքներ 

 1. Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով՝ 

   
  150+200+250=150+250+200=400+200=600 

   393+600+7+3000=393+7+600+3000=400+600+3000=1000+3000=4000 

   796+200+4+450=796+4+200+450=100+200+450=300+450=750 

   38000+6550+2000=38000+2000+6550=40000+6550=46550 

   6480+224+500+20=6480+20+500+224=6500+500+224=7000+224=7224 

    12000+6214+8000=12000+8000+6214=20000+6214=26214 

    7480+364+500+20=7480+20+500+364=7500+500+364=8000+364=8364 

   
 2. Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով՝ 

   
  189+70+30=189+(70+30)=189+100=289 

   139+14+86=139+(14+86)=139+100=239 

   1033+967+255=(1033+967)+255=2000+255=2255 

    333+6667+1992=(333+6667)+1992=7000+1992=8992 

    196+117+283=196+(117+283)=196+400=596 

     256+115+144=(256+144)+115=400+115=515 

     39+13+87=39+(13+87)=39+100=139 

     101+999+1001=101+(999+1001)=101+2000=2101 

      57+60+40=57+(60+40)=57+100=157 

   
 3. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով՝ 

   
   62+12+38=(62+38)+12=100+12=112 

     64+18+36=(64+36)+18=100+18=118 

      393+8+92+107=(393+107)+(8+92)=500+100=600 

     275+8+25+92=(275+25)+(8+92)=300+100=400 

    276+9+24+91= (276+24)+(9+91)=300+100=400 

   1035+49+465+101=(1035+465)+(49+101)=1500+150=1650 

   654+17+346+250+750=(654+346)+(250+750)+17=1000+1000+17=2000+17=2017 

   

  4․ Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով՝ 

   
  150‧300‧20=150‧20‧300=3000‧300=900000 

      80‧600‧500=80‧500‧600=40000‧600=24000000 

      250‧700‧40=250‧40‧700=10000‧700=7000000 

     400‧600‧50=400‧50‧600=20000‧600=12000000 

    

  5․Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը 
  հաշվել առավել հարմար եղանակով՝ 

   
               30‧40‧5=30‧(40‧5)= 30‧200=6000 

                38‧24‧50=38‧(24‧50)=38‧1200=45600 

                15‧4‧500=15‧(4‧500)=15‧2000=30000 

         250‧40‧70=(250‧40)‧70=10000‧70=700000 

                       20‧10‧17=(20‧10)‧17=200‧17=3400 

6․Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով՝ 

4‧138‧25=(4‧25)‧138=100‧138=13800 

80‧30‧50=(80‧50)‧30=4000‧30=120000 

17‧8‧4‧50=17‧8‧4‧50=(50‧8)‧(4‧17)=400‧68=27200 

60‧40‧5‧20=(60‧40)‧(5‧20) =2400‧100=240000 

11‧2‧30‧50=(11‧30)‧(2‧50)=330‧100=33000 

2‧140‧250‧5=2‧5‧250‧140=(10‧250)‧140=2500‧140=350000 

7․ Ստուգե՛ք հավասարությունը․ 

270‧(5 ‧6)=(270‧5)‧6=8100 

270‧(5 ‧6)=270‧30=8100 

(270‧5) ‧6=1350‧6=8100 

 11‧(80 ‧9)=(11‧80)‧9=7920 

11‧(80 ‧9)=11‧720=7920 

(11‧80)‧9=880‧9=7920 

(20‧18)‧4=20‧(18‧4)=1440 

(20‧18)‧4=360‧4=1440 

20‧(18‧4)=20‧72=1440 

(800‧30)‧50=800‧(30‧50) =1200000 

(800‧30)‧50=24000‧50=1200000 

  800‧(30‧50)=800‧1500=1200000 

8․ Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝ 

27+27+27+27+27+27+27=27‧7=189 

104+104+104+104+104+104+104 =104‧7=728 

290+290+290+290+290+290+290+290+290=290‧9=2610 

2388+2388+2388=2388‧3=7164 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s