Մետաղադրամի պամությունը։ Կեղծ և իրական մետաղադամներ։

 

1)4  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 2 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։

Paint-ով արված   նկարաշարի միջոցով լուծենք խնդիրը՝

4։2=2։ Լծակավոր կշեռքի 1-ին կշռումով կպարզենք, թե որ 2 մետաղադրամների մեջ է թաքնված կեղծը։

Քանի որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։

Այն 2 մետաղադրամները, որոնց մեջ  թաքնված   է կեղծը   2:2=1։   2-րդ  կշռումով կպարզենք, թե որ  մետաղադրամն է կեղծը։

 

Քանի որ 2 միատեսակ մետաղադրամներից կեղծը ավելի թեթև է։

Այսպիսով՝  լծակավոր  կշեռքի 2 կշռումով  գտանք  կեղծ մետաղադրամը։

 

2)  8  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր  կշեռքի 3 կշռումով  գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։

Շարունակել կարդալ “Մետաղադրամի պամությունը։ Կեղծ և իրական մետաղադամներ։”