Մայրենի առցանց ուսուցում ապրիլի 13 — 17

1Բաց թողած տառերը լրացրու։  

Սևանա լճի խնդիրն այսօր հուզում է յուրաքանչյուր քաղաքակիրթ մարդու։ Սևանի ջրի 

մակարդակը տասնյակ տարիների ընթացքում իջել է։ Ջրի կորստի հետ առնչվում են մի շարք 

այլ հարցեր։ Առանձին ուշադրության է արժանի ջրավազանի կենսանական աշխարհի 

պահպանության խնդիրը։Բնակության անբարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել նաև Սևանի թևավոր բնակիչների՝ թռչունների համար։ 

 

2Բառերն առանձնացրու ըստ խոսքի մասերի՝ գոյականներ (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), ածականներ (ինչպիսի՞որպիսի՞), բայեր (ի՞նչ անել)։  

Արև — գոյական, 

երկար — ածական

 ծաղիկ — գոյական

ջինջ — ածական

 վազել — բայ

բուրավետ — ածական

մեծ — ածական

ժամացույց — գոյական

թրթռալ — բայ

թիավարել — բայ

ջրոտ — ածական

ջրել — բայ

սար — գոյական

մարդ — գոյական

գնալ — բայ

հրաշալի — ածական

վազվզել — բայ

օձ — գոյական

,ճկուն — ածական

սողալ — բայ

իջնել — բայ

չխկչխկալ — բայ

սև — ածական

ինքնաթիռ —  գոյական

առվակ — գոյական

պայծառ — ածական

գարուն — գոյական

նավակ — գոյական

ոսկեզօծել — բայ

երկաթյա — ածական

 

 

3.Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛րԱրմատներն ինչո՞վ են միանում:
Մարդամոտ — մարդ + ա + մոտ

լուսամուտ — լուս + ա + մուտ

ծնողասեր — ծնող + ա + սեր

գորգագործ — գորգ + ա + գործ

փառատոն — փառ + ա + տոն

 

4.Տրված բառերը կազմող մասերն առանձնացրո՛ւԱրմատներն ընդգծիր: 

Օրինակ՝ 

մայրություն — մայր + ություն 

անամոթ — ան + ամոթ: 

Ամպոտ — ամպ + ոտ

քարոտ — քար + ոտ

օդային — օդ + ային

անշնորհք — ան + շնորհք

դժգոհ — դժ + գոհ

հեռավոր — հեռու + ավոր

բարություն — բարի + ություն

գրավոր — գիր + ավոր

անորոշ — ան + որոշ

տհաճ — տ + հաճ

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s