1. Определи род.

 

мама, стол, сад, папа, дети, сестра, дом, мальчик,  девочка, отец, метро, бабушка, волосы, книга, сладкоежка, муж, дедушка, ножницы, ученик, фото, жена, ученица, стул, обжора, врач, документ, листья,  студент, собака, журнал, школа, кошка, соня, одеяло, портрет, брат, мать, класс, парк, жена, хлеб.

Женский

Мужской

Средний

 

 

 1. Составьте словосочетания.

 

молодой  ______человек________,

белая__кошка____________,

высокий___жираф___________,

жёлтое__платье____________,

глупый____ребенок__________,

большое__чудовише____________,

красные___листья___________,

холодная___машина___________,

голубое___небо___________,

красивая___мама___________,

вишнёвое__варенье____________,

коричневые__карандаши____________,

самый любимый_     тортик_____________,

 

 

 1. Выбрать предлог и вставить

 

Птицы (в,на) клетке

Листики (на,в) ветке

Кошка (на,под) столом

Садик (на,за) углом

Книжка (У,с) подруги

Песенка (о,за) друге

Заяц (без, с) хвоста,

Устный счёт (до,за) ста.

 1.  Вставить предлоги.

 

Стал Вова собираться в школу. Но где же ручка? Заглянул под стол – нет её. И на столе тоже нет. И за столом её нет. Так где же ручка?

А ручка спокойно лежала в пенале и думала :»Вот растеряха! Забыл, что ещё вчера положил меня в пенал!»

 

 1. Распределите существительные на три группы:

 

1) существительные, имеющие две формы числа;

2) существительные, которые употребляются только в единственном числе; 3) существительные, которые употребляются только в форме множественного числа.

 

Футболка, доброта, ножницы, жмурки, сахар, газета, парта, ворота, молоко, каникулы, весы, ночь, нежность, облако, пингвин.

 

1 2 3
футболка доброта ножницы
газета сахар жмурки
парта молоко ворота
ночь нежность каникулы
Облака

облако

пингвин

весы

 

 

 1. Пишите существительные во множественном числе:

 

Аптека……………аптеки., салат……….салаты……………, нож…..ножи……., стул……стулья………., врач….врачи…………, шкаф….шкафы…………., телефон…телефоны…………….., лекция…..лекции…………………, море……моря……………., буква…….буквы…………, город……города………….., библиотека……..Библиотеки…………….., платье…..платья………………., журнал…….журналы……………, здание………здания…………, бабушка……бабушки……………………., друг……друзья………………., брат…..братья…………, кресло……кресла………………………, человек…..люди…………….., цифра…..цифры…….., ресторан….рестораны……………. , ребёнок…….дети…………., дерево……деревья…………….

 

 1. напиши 10 слов которые употребляются только в единственном число
 1. Творог, рис, нефть, золото, серебро, листва, родня, дружба, тишинакрасота
 1. напиши 10 слов которые употребляются только во множественном числе
 1. Брюки, очки, духи, часы, шашки,
 1. Сутки, джинсы, санки, коньки, каникулы

«Երկիր, որտեղ ոչ մի սուր բան չկա»

Ջովանինոն շատ էր սիրում ճանապարհորդել:   Ճամփորդեց-ճամփորդեց, մի օր էլ հայտնվեց այնպիսի երկրում, որտեղ ոչ մի սուր բան չկար: Տներն այդ երկրում կառուցված  էին   առանց սուր անկյուններինրանք կլոր էին:  Շենքերի տանիքներն էլ էին կլոր: Ճանապարհի կողքին, որտեղով քայլում էր Ջովանինոն, թփերի ու վարդերի պուրակ կար: Ջովանինոն  որոշեց մի վարդ քաղել և զարդարել իր   բաճկոնը: Նա   զգուշությամբ ուզում էր պոկել վարդը, որպեսզի մատը չծակի, բայց տեսավ, որ վարդը փուշ չունի, ուրեմն՝  իր մատը չի ծակի:  Այդ ժամանակ թփերի ետևից հայտնվեց քաղաքային պարեկը և ժպտալով հարցրեց Ջովանինոյին.

-Դուք երևի չգիտե՞ք, որ չի  կարելի վարդ քաղել:

-Ներեցեք ինձ … ես չմտածեցի,  որ…

-Այդ դեպքում Դուք պետք է վճարեք տուգանքի կեսը,- ասաց պարեկը և սկսեց գրել անդորրագիրը:
Ջովանինոն  հանկարծ նկատեց, որ պարեկի գրիչը սուր չէ, և խնդրեց ցույց տալ այն:

– Խնդրեմ ,- ասաց պարեկը և մեկնեց գրիչը:

Գրիչը, ինչպես նաև պարեկի  թուրը , ամենևին սուր չէին , դրանք բութ էին բութ:

– Սա ի՞նչ երկիր է, այստեղ ամեն ինչ տարօրինակ է:

Այստեղ ոչ մի սուր բան չկա,- բացատրեց պարեկը:

-Իսկ մե՞խը,- հարցրեց Ջովանինոն,- չէ ՞ որ այն պետք է սուր լինի:

-Մենք մեխ չենք օգտագործում: Մեխի փոխարեն սոսինձ ենք օգտագործում:  Իսկ հիմա բարի եղեք ինձ երկու անգամ ապտակել:

Զարմանքից Ջովանինոյի բերանը բաց մնաց.

-Ո՛չ, ո՛չ, ի՞նչ եք ասում, ես չեմ ուզում հայտնվել բանտում, եթե այդպես է, ես պատրաստ  եմ  երկու ապտակ ստանալ:

-Բայց մեզ մոտ այդպես է ընդունված. լրիվ տուգանքը՝ չորս ապտակ, կեսը՝ երկու,- պատասխանեց պարեկը:

-Երկու ապտակ պարեկի՞ն:

-Այո՛:

-Բայց դա իրավացի չէ, այդպես չի կարելի:

-Իհարկե արդարացի չէ. այդպես չի՛ կարելի :

-Իհարկե արդարացի չէ, և որպեսզի այդպես չլինի, ոչ ոք օրենքը չի խախտում: Դե,  ես սպասում եմ. տվեք ինձ երկու ապտակ և մյուս անգամ ավելի զգույշ եղեք:

-Բայց ես չեմ ուզում ձեզ ապտակել:

-Այդ դեպքում ես ստիպված եմ ձեզ առաջարկել լքել մեր երկիրը:

Եվ Ջովանին ստիպված եղավ հեռանալ այն երկրից, որտեղ ոչ մի սուր բան չկար: Բայց նա երազում էր վերադառնալ այնտեղ և ապրել ամենաօրինակելի օրենքներով և ամենադաստիարակված մարդկանց հետ:

 

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

Կողքին

Վարդ

Տարօրինակ

անգամ

 1. Փուշ բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով կազմի՛ր մեկական նախադասությու:

Երբ ես ուզում էի քաղել վարդը, փուշը իմ մատը ծակեց:

Մարդը ունի բազում բնավորություններ, դրանցից մեկը փշոտ բնավորությունն է:

3.Ի՞նչ է նշանակում պուրակ բառը.
ա/բանջարանոց

բ/արտ

գ/զբոսայգի 

դ/ծաղկի խանութ

 1. Տեքսից դուրս գրի՛ր ընդգծված բառերը՝ դիմացը գրելով ըստ կազմության դրանց տեսակը:

Վարդ — պարզ

Մատ — պարզ

Գրիչ — ածանցավոր

 

6.Գրի՛ր  տրված բայերի ուղիղ ձևերը:
ա/ճամփորդեց — ճամբորդել
բ/պետք է վճարեք — վճարել
գ/ասաց — ասել
դ/երազում էր — երազել

 

7.Լրացրո՛ւ առած-ասացվածքները՝ օգտվելով տրված բառերից.

ա/Ինձ համար արա, քեզ համար սովորիր:
բ/Խաչն իմն է,  զորությունը ես գիտեմ:
գ/Փողոցում գտածը , փողոցում էլ կկորցնես:
դ/այսօրվա գործը վաղվան չեն թողնի:

զորությունը, սովորիր, գտածը, այսօրվա

8.Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական

պատմողական և հարցական նախադասություն:

Ջովանինոն շատ էր սիրում ճանապարհորդել:

-Դուք երևի չգիտե՞ք, որ չի  կարելի վարդ քաղել:

 

9.Այն ի՞նչն է, այն ի՞նչը.
Հողից վերև՝
Փոքրիկ արև,
Վրան՝ հազար
Սերմ ու տերև:

 

Արևածաղիկ
11.Ի՞նչ տուգանք նշանակեց պարեկը: Նմանատիպ մի տուգանք էլ դու մտածի՛ր:

Պարեկը նրան նշանակեց ապտակ:

Իմ տուգանքը կլիներ, մազս պոկիր , ինձ կմճտիր, ինձ համբուրիր:

 

12.Ինչո՞ւ էր ստիպված Ջովանինոն լքել այդ երկիրը.
ա/որովհետև վճարել էր տուգանքը
բ/որովհետև պարեկը արդարացի էր
գ/որովհետև խախտեց այդ երկրի օրենքը
դ/որովհետև միամիտ էր

13.Կուզեի՞ր Ջովանինոյի հետ գնալ այդ երկիր:

Այո

 

Ընտանեկան նախագիծ. Ժենգյալով հաց + մաթեմատիկա

1 կգ=1000 գ
1000։10*1=100 գ։
Քանի որ  բաղադրիչներից զանգվածները հավասր են, ուրեմն յուրաքանչյուր բաղադրիչից հարկավոր է 100 գ։
Քանի որ անհրաժեշտ ձեթի     զանգվածը՝   արտահայտված գրամով, հավասար է  ամենափոքր եռանիշ թվին, ուրեմն անհրաժեշտ է 100 գ ձեթ։