մայրենի

  1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

_______դժբախտ___________

______շաբաթ____________

______փորձել____________

_____համբերությունն_____________
2. Գրի´ր տրված բառերի հականիշները.
ա/ դժբախտ              ___բախտավոր___________
բ/ ատելի                   ___սիրելի____________
գ/ հիվանդ                 __առողջ______________
դ/անհետանալ         ____հայտնվել____________

3.Ի՞նչ է նշանակում տեքստում հանդիպող հետզհետե  բառը:

ա/ աստիճանաբար
բ/   կարգին
գ/ ավելի ուշ
դ/շատ ուշ

4.Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված տեսակը.

ա/ դժբախտ-պարզ   ածանց․
բ/ փորացավ-բարդ
գ/ մորաքույր-բարդ
դ/ հիվանդություն-ածանցավոր

5.Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա/ վերմակ-ածական
բ/  նշան-գոյական
գ/ ատամ-գոյական
դ/ դպրոց-գոյական

6.Ո՞րն է տրված նախադասության ենթական:
Սիդը իր հագուստները վերցրել ու գնացել էր մորաքրոջը կանչելու:
ա/ հագուստները
բ/ մորաքույրը
գ/ Սիդը
դ/ իր

 

7.Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական պատմողական և բացականչական  նախադասություն:
___ Նա կանչեց՝ Սի՜դ, Սի՜դ, և եղբորը շարժեց:_____________________ Երկուշաբթի առավոտյան Թոմն իրեն շատ դժբախտ զգաց ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Հոմանիշ զույգերից  ո՞րն է սխալ.
ա/ մտածել-մտորել
բ/փնտրել — որոնել
գ/ լսել — ականջ դնել
դ/բնական – արհեստական

9.Վերնագրի´ր տեքստը:

_____Թոմը չեր ուզում դպրոց գնալ__________________

 

11.Գրի´ր  մեկ բառով.
ա/ մոր քույրը                  __մորաքույր___________

բ/ միտք անել                  ___մտածել__________
գ/ ման գալ                      ___զբոսնել___________

դ/ որոշում կայացնել  ____որոշել__________

 

12.Ինչո՞ւ էր երկուշաբթի օրերը Ջելսոմինոն իրեն դժբախտ զգում:

______Որովհետև այդ օրը պետք է դպրոց գնար։ ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
13.Թոմն ինչո՞ւ չէր սիրում կիրակի օրերը: Տեքստում ընդգծի՛ր այդ հատվածը:

_____ կիրակի չլիներ. գերության մեջ լինելը դրանով ավելի ատելի էր դառնում:  _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

14.Ինչո՞ւ էր Թոմն ուզում հիվանդ լինել:

____Որպեսզի___դպրոց չգնալ։ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

15.Թոմը որոշեց սկզբից չասել ատամի մասին, որովհետև ̀
ա/ հարմար չէր գտնում նման պատճառաբանությունը
բ/պահում էր որպես պահեստային ցավ
գ/չէր մտածել այդ մասին
դ/ մի անգամ արդեն նման պատճառաբանություն արել էր

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s