Ստեփան Զորյան․ Ճանապարհորդ Ջեկոն

1-ին մաս

Մի անգամ աշնանը ես մի ուրախ ճանապարհորդություն կատարեցի դեպի Երևան։                      Լենինական քաղաքից մի պառավ` զամբյուղը ձեռին եկավ-մտավ մեր վագոնը։

— Կարելի՞ է։

— Համեցե՛ք, մայրիկ, համեցե՛ք…

Եվ մենք չորս հոգով մի կողմ քաշվեցինք ու պառավին տեղ տվինք մեր նստարանի վրա։                  Պառավը նստեց , զամբյուղը դրեց ոտների տակ ու փեշերով ծածկեց խնամքով. հետո գրպանից մի գիրք հանեց, ակնոցը դրեց  աչքերին ու սկսեց կարդալ։ Եվ էլ ոչ մի խոսք։ Չորս հոգի նստած ենք կողք կողքի, ոչ մեկս չի հարցնում ո՞վ եք, ո՞ւր եք գնում, ինչպես լինում է առհասարակ։

Է՜հ, պատահում են այդպիսի մարդիկ էլ, որ խոսել չեն սիրում։

Այդպես անխոս գնում ենք մի փոքր տեղ, մեկ էլ տեսնեմ պառավի զամբյուղի մեջ ինչ-որ բան է շարժվում։

«Երևի հավ է», մտածում եմ։

Բայց պառավն այդ շարժումից անհանգստացավ, անմիջապես ոտքով խփեց զամբյուղին և փեշերով ավելի ծածկեց։

Մի կարճ տարածություն նա ոտն այնպես մի քանի անգամ զարկեց զամբյուղին ու շարունակեց անխոս կարդալ:

Մի քիչ էլ գնացինք, զամբյուղից ճանկռտոց լսվեց:

Այս անգամ պառավը փեշերը ետ տարավ ու կռացավ զամբյուղի վրա և կամաց, շատ կամաց, հազիվ լսելի ձայնով սաստեց.

— Սո՛ւս, սո՛ւս, անպիտան։

Մեր կուպեի ճամփորդները զարմացած իրար նայեցին, իսկ ես մտածեցի, որ զամբյուղինը հավ չի, այլ երևի կատու։

Գնացինք մի փոքր էլ,  կոնդուկտորը  եկավ տոմսերն ստուգելու։

— Ձեր տոմսը, ձեր տոմսը,— կրկնում էր նա բարձրաձայն։

Եվ այդ ժամանակ ահա պառավի փեշերի տակից հանկարծ.

— Հա՛ֆ-հա՛ֆ-հա՛ֆ…

Վագոնը լցվեց շան հաչոցով։

Ճամփորդները եկան հավաքվեցին հաչոցի վրա, իսկ պառավն, իրեն կորցրած, ոտով խփում էր զամբյուղին և շարունակ շշնջում.

— Ջեկո՛, Ջեկո՛, անպիտա՛ն…

Շունը բոլորովին չի լսում. հաչում է, կլանչում և զամբյուղը ճանկռոտում։

Բարկացած կոնդուկտորը կռացավ և վախվխելով զամբյուղը բաց արավ. նապաստակի արագությամբ դուրս նետվեց մի պստիկ, կատվից էլ փոքր ճերմակ շնիկ` վզին կապույտ ժապավենից մի բանթ։

Դուրս նետվելով` նա մի ակնթարթ իր խոշոր, սև աչքերով նայեց անծանոթ դեմքերին և, պառավին նկատելով, թռավ նրա գոգը։

— Սա ի՞նչ բան է,— ասում է կոնդուկտորը,— ձեզ ո՞վ իրավունք տվեց շանը բերել վագոն։

— Ի՜նչ կա որ,— ասում է պառավը շանը գրկելով,— զամբյուղի մեջ ձեզ հո վնաս չի տալիս։

— Շունը վագոն մտցնելու իրավունք չկա,— զայրանում է կոնդուկտորը։— Եկող կայարանում կա՛մ կիջնեք, կա՛մ շանը կթողնեք։

— Վա՛յ, ես իմ Ջեկոյին չեմ թողնի։ Գրկիս կպահեմ։— Չի՛ կարելի,— կտրեց կոնդուկտորն

ու անցավ մյուս ճամփորդների տոմսերն ստուգելու։

Հասանք կայարան. պառավը շփոթված սկսեց շանը փաթաթել փալասներով, երևի այդպես պահելու, որ չհեռացնեն։ Բայց կոնդուկտորը շուտով վերադարձավ։

— Դե, մայրիկ, կա՛մ իջեք, կա՛մ շանը թողեք էս կայարանում։

Պառավը չի համաձայնում։

— Չեմ կարող,— ասում է,— շունը թողնել։ Սա տղայինս է. դրել է, որ տանեմ Երևան։ Կմեռնեմ` չեմ թողնի։

— Դե՛ իջեք։

— Ո՛չ կիջնեմ, ո՛չ կթողնեմ…

Երկար նա իրենն էր ասում, սա` իրենը, մեկ էլ կոնդուկտորը նեղսրտած առաջ եկավ։

— Հասկացի՛ր, մայրիկ, ես իրավունք չունեմ վագոնում շուն թողնելու։

Այս ասելով` նա շանը խլեց պառավի ձեռքից և կլանչեցնելով տարավ դռնից գցեց դուրս։

Պառավը ճղճղաց ու վազեց կոնդուկտորի ետևից, բայց մինչև կերթար դեպի դուռը, գնացքը շարժվեց։

Պառավը մնաց շվարած։

— Վա՛յ, հիմա ես ի՜նչ պատասխան տամ տղիս։

Ու մինչև մյուս կայարանը նա ձեռները խփում էր ծնկներին ու վշտացած տրորվում, հուզվում.

— Վա՛յ։ Ջեկո ջան, քեզ պահեցի, որ  կորցնե՜մ։ Վա՛յ, Ջեկո ջան…

 

2-րդ մաս

Այսպես հասանք մյուս կայարանը. հազիվ գնացքը կանգնել էր` մեկ էլ պառավի շնիկը, լեզուն հանած, վազեվազ ընկավ վագոն և թռավ պառավի գոգը։

Ճամփորդները զարմանքից վեր կացան։

— Ա՜, եկա՜վ, շունն եկա՜վ,— ձայն տվին իրար ու հավաքվեցին շան գլխին։

Աղմուկի վրա կոնդուկտորը նորից երևաց։

— Էդ ինչպե՞ս, որտեղի՞ց եկավ,— զարմացավ նա։

— Չե՞ք տեսնում ո՛նց է հևում,— նկատեց մեկը,— գնացքի ետևից վազել է, էլ

Վազե՜լ… ամենքը զարմացած էին, թե ի՛նչպես է կարողացել մի կայարանից մինչև մյուսը վազել այս պստիկ շունը, ինչպե՛ս շունչը չի կտրվել…

Բայց ինչ ասես, որ եկել էր։

Սակայն բոլորից շատ զարմացած էր պառավը, նա ուրախությունից շանը սեղմում էր կրծքին ու կրկնում.

— Ջեկո՛ ջան, Ջեկո՜…

Իսկ Ջեկոն ետին ոտներով կանգնում էր նրա գոգին, առաջին ոտները դնում նրա կրծքին և ուզում էր կարծես համբուրել նրա երեսը, բայց երեսին չհասնելով` լիզում էր ձեռները։

Բոլորս ծիծաղում էինք, ուրախանում, իսկ կոնդուկտորը նորից կպավ պառավին` թե` կա՛մ պիտի իջնես, կա՛մ շունդ կթողնեմ կայարանում…

Պառավը նորից պինդ գրկեց շանը, որ կոնդուկտորը չտանի. խնդրեց, աղաչեց, որ թողնի, փող կտա, տոմս կառնի։

Բայց կոնդուկտորը դարձյալ լսել չուզեց, ու շանը քաշեց իր կողմը։

— Ես իրավունք չունեմ վագոնը շուն թողնելու, ինձ պաշտոնից դուրս կանեն, հասկացի՛ր, պառավ, հասկացի՛ր։

Ու նորից շունը կլանչեցնելով տարավ դրեց պլատֆորմի վրա և ինքը բարձրանալով, վագոնի դուռը փակեց։

Այս անգամ պառավը լաց եղավ։

Իսկ ես, խղճալով թե՛ պառավին և թե՛ շանը, գլուխս վագոնի լուսամատից հանած` նայում եմ տեսնեմ` ինչ է անելու խեղճ շնիկը այդ անծանոթ կայարանում։

Երբ գնացքը շարժվեց Ջեկոն սկզբում շշմած, պոչը ետին ոտների արանքը կոխած, նայեց շարժվող վագոններին, ապա մեկեն սկսեց վազել գնացքի կողքով։

Գնացքն արագացրեց ընթացքը, Ջեկոն նույնպես, նա վազում էր գլուխն ուսերին դրած, այնպես, ինչպես նապաստակն է վազում. ցատկելով, թռչելով… վազեց-վազեց, մեկ էլ— ըհը՛— թռավ վերջին վագոնի սանդուղքի վրա և նստեց լեզուն հանած։

Ուրախությունից ուզեցի մյուս ճամփորդներին պատմեմ Ջեկոյի ճարպիկությունը և ցույց տամ նրա տեղը, բայց մտածելով, որ բանը կոնդուկտորի ականջը կընկնի, լռեցի։ Լավ էր, որ ուրիշ ճամփորդ չէր նկատել, և նա մնաց այդպես մինչև մյուս կայարանը։

Ու երբ հասանք մյուս կայարանը, Ջեկոն նորից եկավ պառավի գոգն ընկավ։

Նորից ծիծաղ, ուրախություն։ Պառավը համբուրում է Ջեկոյին ու ծիծաղում մյուսների հետ։

Եկավ կոնդուկտորն էլ, ուզեց բարկանալ, բայց իմանալով բանն ինչպես է եղել, ինքն էլ սկսեց ծիծաղել։

— Դե որ էդպես է, նորից զամբյուղը դիր, մայրիկ,— ասաց նա։— Միևնույն է, դա արդեն սովորել է առանց տոմսի ճամփորդել։

Ջեկոն, կարծես կոնդուկտորի խոսքերը հասկանալով, ինքը թռավ-մտավ զամբյուղը։ Պառավը կափարիչը վրա բերեց, նորից ոտը դրեց վրան և փեշերով ծածկեց։

Ջեկոն հիմա հանգիստ էր. ո՛չ շարժվում էր զամբյուղում, ոչ ճանկռոտում այն, ո՛չ էլ հաչում։

Եվ այդպես հասանք Երևան։

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերն ու օնլայն բառարանի

օգնությամբ բացատրի՛ր։

խնամքով — հոգատար, զգույշ, ուշադիր
սաստել — կարգի հրավիրել, բարկանալ, դեմքի արտահայտությամբ հանդիմանելու նշան անել

անպիտան- ոչ պիտանի, անպետք

 1. Այս դարձվածքները փոխարինի՛ր մեկ բառով.
 • ձայն ծպտուն չհանել — լռել
 • իրավունք տալ – թողնել, թուլատրել
 • վնաս տալ — վնասել
 1. Ո՞վ է պատմում այս պատմությունը. Ճիշտ պատասխանը նշի՛ր.
 • պառավը —
 • ուղեկցորդը —
 • ճանապարհորդներից մեկը
 1. Պատմությունը համառոտ պատմի՛ր:

Գյումրի քաղաքից  գնացք նստեց մի տատիկ։ Նրա ձեռքին կար մի զամբյուղ։ Վագոնում տատիկը զամբյողը դրեց ոտքերի տակ։

Տատիկը գրպանից գիրք հանեց և սկսեց լուռ կարդալ։

Գնացքը տեղից շարժվեց։

Տոմսերը ստուգելիս կոնդուքտորը նկատեց զամբյուղի մեջ թաքցրաց շանը։

Նա պահանջեց, որ տատիկը շանը իջեցնի գնացքից։ Տատիկը չհամաձայնեց, բայց կոնդուքտորը պառավից շանը խլեց և իջեցրեց գնացքից։

Գնացքը շարրժվեց առանց շանը։ Հաջորդ կայարանում ներս ընկավ վագոն և թռավ տատիկի գոգը։ Սակայն նորից հայտնվեց կոնդուքտորը և նորից շանը իջեցրեց գնացքից։ Տատիկը շատ տխրեց և լաց եղավ։

Այդ շունը իր տղայի շունն էր։ Երբ գնացքը տեղից շարժվեց, Ջեկոն վազեց նրա ետեվից և թռավ աստիճանու ահարթակ վրա։ Այդպես Ջեկոն խորամանկեց կոնդոքտորին։ Տեսնելով ջեկոյի ճապիկությունը և համարությունը կոնդուքտորը ստիպված եղան շանը թողնել վագոն։

 1. Ի՞նչ կպատմես շնիկի մասին:

Նա շատ ճարպիկ էր և քաջ։

 1. Պատմությունը ինչպե՞ս կպատմի շնիկը:

Ես մի անհարմար տեղում էի նստած շատ մութ  ու վախենալու։ Ես էլ չէի դիմանում և սկսեցի ճանկրել զամբյուղը։ Դա չազդեց տիրոջ վրա ես սկսեցի հաչել։ Իմ տերը բացեց զամբյուղը և չէի հասկանում, թե ինչ էր խոսում, ինչ էր անում։ Հետո ինձ հանեց և գրկեց։Այդ մարդը ինձ գցեց դուրս։ Ես չհանձնվեցի և մինչև գնացքի շարժվելը թռա գնացքի հարթակի վրա, իսկ երբ գնացքը կանգ առավ, թռա տիրոջս գոգը։ Հետո այդ մարդը եկավ և ինձ էլի դուրս գցեց։ Ես արդեն նեղվեցի և գնացքը գնաց։ Ես սկսեցի վազել ինչքան կարող էի ուժ հավաքեցի  և թռա հարթակի վրա։ Երբ գնացքը կանգնեց, ես գնացի տիրոջ մոտ և նորից եկավ այն խիստ մարդը։ Նա այս անգամ ինձ դուրս չգցեց։ Եվ այդպես գնացինք Երևան։

 1. Արդարացրո՛ւ տատիկին:

Տատիկը իրավունք չուներ թողնել շանը, որովհետև նրա տղան շատ էր խնդրել, որ բերի շանը։  Համ էլ ոնց կարող էր շանը կորցնել։

 1. Արդարացրո՛ւ կոնդուկտորին:

Կոնդուկտորն էլ հետևում էր կանոներին։

 1. Մեղադրի՛ր տատիկին:

Տատիկը կանոներին բանի տեղ չէր դնում։

 1. Մեղադրի՛ր կոնդուկտորին:

Կոնդուկտորը վիճում էր տատիկի հետ, որը ծեր էր և խնդրում էր, որ շնիկին վագոնից չտաներ։

 1. Հորինի՛ր․ Ջեկոյի նոր արկածները

Ջեկոն մի քիչ  մեծացավ և նա որոշեց դուրս գալ բակ։ Նա տեսավ մի կատու։ Կատուն դողում էր վախից։ Ջեկոն չէր հասկանում, թե նա ինչու՞ էր վախենում։ Նա հեռացավ։ Ջեկոն վազեց նրա հետևից, բայց չկարողացավ հասնել ու հոգնեց։ Գիշերը Ջեկոն սիրահարվեց նրան և որոշեց առաջարկություն անել։ Բայց կատուն էլի վախեցավ։ Ջեկոն մոտացավ ավելի մոտիկ և նրան հանգստացրեց, ծիծաղելի արարքներ արեց, և կատուն այլևս չվախեցավ։ Ջեկոն կատվին տարավ իր տուն և ցույց տվեց իր տիրոջը։ Տերը ուրախացավ, և նրանք ապրենցին շատ լավ։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s